Magdalena Horyd - tłumacz języka niemieckiego

Portfolio


Poniżej przedstawiam listę wybranych zrealizowanych tłumaczeń Poniższa lista ma charakter poglądowy, pełne nazwy zleceniodawców i kontakt przesyłam pocztą elektroniczną.

Tłumaczenia ustne:

 • Tłumaczenie symultaniczne – Międzynarodowa konferencja „Jak pomóc dziecku krzywdzonemu”.
 • Tłumaczenie konsekutywne – podczas giełdy kooperacji, Saksońsko-dolnośląska współpraca transgraniczna w obszarze środowiska.
 • Tłumaczenie symultaniczne – podczas konferencji „Praktyka zarządzania Pomnikami Historii – przykład młyna papierniczego w Dusznikach-Zdroju
 • Tłumaczenie symultaniczne – podczas Posiedzenia „Polsko-Niemieckie posiedzenie Prezydiów” w Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej
 • Tłumaczenie symultaniczne – podczas konferencji w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013.
 • Tłumaczenie symultaniczne – podczas spotkania polskich i niemieckich koordynatorów inicjatywy pn. „Partnerstwo Odra” na temat transgranicznej współpracy w dziedzinie zarządzania zdrowiem.
 • Tłumaczenie symultaniczne – podczas konferencji naukowej „Skreśleni. Odbieranie tytułów naukowych przez Schlesische Friedrich-Wilhelms-Universität zu Breslau w w latach 1933-1945“
 • Tłumaczenie symultaniczne - sympozjum naukowe cz I: „Uniwersytety w cieniu swastyki”, sympozjum naukowe cz II: „Skreśleni”
 • Tłumaczenie konsekutywne – Rozmowy B2B podczas „XII Polsko-Saksońskiego Forum Gospodarczego „Innowacyjne Technologie Produkcyjne”
 • Tłumaczenie konsekutywne – w fabryce zmywarek Whirlpool podczas instalacji maszyn oraz szkoleń pracowników.
 • Tłumaczenie konsekutywne - podczas spotkania partnerskiego, tematyka obejmowała ochronę środowiska oraz rewitalizację terenów zanieczyszczonych.
 • Tłumaczenie konsekutywne – podczas uroczystości jubileuszowej firmy.

Tłumaczenia pisemne specjalistyczne:

 • Rachunek kosztów i wyników w planowaniu gospodarstwa rolnego, 70 stron, Atet
 • Podręcznik z serii Biblioteka menadżera budowlanego „Odpowiedzialność społeczna”, 150 stron, Lingua Nova

Maszyny i urządzenia

 • DTR Przenośnik ślizgowy kanałowy, Przenośnik łańcuchowy zasypowy, Przenośnik ślizgowy, 130 stron, Kancelaria Tłumacza Wójcik
 • Opis narzędzi skrawających, 20 stron, Switch
 • Dokumentacja techniczna – Rozjazdy, 70 stron, Lingua Franca
 • Instrukcje obsługi chłodziarek, 80 stron, Term-Schissl

Geologia i budownictwo

 • Podręcznik z serii Biblioteka menadżera budowlanego „Mechanika gruntów”, 150 stron, Lingua Nova
 • Dokumentacja geologiczna, 30 stron, Eurovertus
 • Karty otworu Geotechnicznego - 22 karty, 30 stron, Idiomas
 • Umowa – Budowa elektrownii wiatrowych, 25 stron Idiomas
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,15 stron, Lidaria

Ochrona środowiska

 • Opinia na temat potencjalnego wpływu na ptaki projektowanego zespołu elektrowni wiatrowych, 30 stron, Idiomas
 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Ocena i analiza wyników ekspertyzy wpływu przyłączenia farmy wiatrowej, 30 stron, Idiomas
 • SIWZ - Modernizacja i remont układu głównych rurociągów parowych i wodnych bloków nr 7-12 w PGE Elektrownia Bełchatów S.A - tłumaczenie części, 40 stron, 3alink

Kolejnictwo:

 • Wytyczne projektowania urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów / Richtlinien zum Entwerfen der Einrichtungen elektrischer Weichenheizung, 140 stron, Pintsch Aben

Medycyna:

 • Karta informacyjna leczenie szpitalnego (Abschlussbericht REHA), 40 stron, Stefaniak
 • Publikacja pt. "Rola mózgu" (Die Publikation "Die Rolle des Gehirns"), 15 stron, Megachoice
 • Artykuł dot. Zespół konfliktu obrąbkowego stawu biodrowego, 15 stron, 3T Grupa projektowa