Magdalena Horyd - tłumacz języka niemieckiego

Tłumaczenia pisemne


Wykonuję tłumaczenia pisemne specjalistyczne:

 • dokumentacje techniczne, instrukcje obsługi,
 • dokumentacje budowlane,
 • dokumentacje przetargowe, specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz),
 • raporty oddziaływań inwestycji na środowisko'
 • raporty energetyczne,
 • dokumentacje geologiczne,
 • karty charakterystyki niebezpiecznej substancji,
 • patenty,
 • dopuszczenia, pozwolenia, świadectwa,
 • wiele innych z zakresu techniki, nauki i medycyny

Do tej pory wykonywałam tłumaczenia ustne w takich tematach, jak

 • bardziej ścisłe: technika, maszyny i urządzenia, maszyny przemysłowe, rolnicze, budownictwo, geologia, ochrona środowiska, rolnictwo, medycyna
 • bardziej humanistyczne: pojawiały się takie tematy, jak historia (zwłaszcza drugiej wojny światowej), turystyka, sztuka.

Poniżej przedstawię skróconą listę wykonanych tłumaczeń (więcej - Portfolio):

 • DTR Przenośnik ślizgowy kanałowy, Przenośnik łańcuchowy zasypowy, Przenośnik ślizgowy, 130 stron,
 • Podręcznik z serii Biblioteka menadżera budowlanego „Mechanika gruntów”, 150 stron,
 • Opinia na temat potencjalnego wpływu na ptaki projektowanego zespołu elektrowni wiatrowych, 30 stron,
 • Wytyczne projektowania urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów / Richtlinien zum Entwerfen der Einrichtungen elektrischer Weichenheizung, 140 stron,